Loop Voor Leven

14 SEPTEMBER 2019​

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

De Loop voor Leven is een uniek evenement, waarbij deelnemers wandelend geld inzamelen voor het goede doel. De loop is voor iedereen die iets voor de minderbedeelden in onze samenleving en voor mensen met een nare aandoening wil doen. Onder het motto liefde voor iedereen, haat voor niemand zorgen wij met de Loop voor Leven voor een glansrijkere toekomst voor onze naasten. Het evenement wordt volledig door vrijwilligers van de Ahmadiyya Moslim Jongerenorganisatie georganiseerd.

Voor de jongeren van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is dit geen nieuw concept. In diverse andere landen en continenten waar de Gemeenschap actief is wordt dit initiatief genomen. Voorbeelden hiervan zijn de Charitywalk for Peace in het Verenigde Koninkrijk en de Charity Walk & Run in Duitsland. De openheid en het saamhorigheidsgevoel maken dat deze evenementen een groot succes zijn.

De eerstvolgende Loop voor Leven en tevens de eerste editie vindt plaats op zaterdag 25 augustus in het hartje van Amstelveen. Deelnemers zullen hierbij wandelend een afstand van 6 kilometer overbruggen. Wij zullen beginnen en eindigen op het Stadsplein.

Steun Humanity First & KWF Kankerbestrijding

Door deel te nemen aan de loop steunt u de goede doelen Humanity First en KWF Kankerbestrijding. Het ingezamelde geld zal evenredig over deze twee organisaties worden verdeeld.

Humanity First is een internationale liefdadigheidsorganisatie die hulp verleent bij rampen en armoede bestrijdt door inzet van duurzame ontwikkeling. De organisatie is inmiddels actief in 51 landen. Onder de slogan ‘Serving Mankind’ beschermt zij het menselijke leven en waardigheid. Meer informatie kunt u vinden via: www.humanityfirst.nl

KWF Kankerbestrijding zet zich in voor de bestrijding van kanker door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiënten-ondersteuning en fondsenwerving. Dat gebeurt samen met vrijwilligers, donateurs, patiënten, artsen en onderzoekers. Het doel van KWF is: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Meer informatie kunt u vinden via: www.kwf.nl

Sponsorgeld

Sponsorgelden en donaties kunnen op de dag zelf ingeleverd worden bij de daarvoor bestemde stand. Voorts heeft u de mogelijkheid om het bedrag over te maken naar NL60ABNA0406809720 t.n.v. Stichting Humanity First.

Looproute

Bereik ons

E-mail: info@loopvoorleven.com